Zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

      Możliwość komentowania Zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 została wyłączona

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci objętych obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2022/2023

Od dnia 14 marca 2022 r. do 08 kwietnia 2022 r.  trwają  zapisy do klas pierwszych.
W roku szkolnym 2022/2023 pragniemy w naszej społeczności powitać dzieci w klasach  pierwszych integracyjnej i ogólnodostępnej. 
Nabór dotyczy: 
– dzieci 7-letnich (rocznik 2015) objętych obowiązkiem szkolnym,
– dzieci 6-letnich (rocznik 2016) na wniosek rodzica jeśli dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia Rodziców/Opiekunów prawnych. 

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek Rodziców/Opiekunów prawnych, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie posiadała wolne miejsca.

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie do klasy pierwszej ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły.

Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej zamieszkałego poza obwodem szkoły.

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do Szkoły Podstawowej nr 4.

Oświadczenie osoby wykonująca władzę rodzicielską, pieczę zastępczą.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW:

Wypełnione oraz podpisane przez oboje rodziców druki rekrutacyjne należy składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00.

Dokumenty dodatkowe:

Granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie

Terminarz nabór klasy pierwsze 2022_2023

Uchwała Nr XVII_147_2020 Rady Miasta _ kryteria rekrutacyjne

Zarządzenie Nr VIII_863_2022 BM Lubartowa w sprawie terminów