XVII MIEJSKI FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ ”TOP SONGS”

      Możliwość komentowania XVII MIEJSKI FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ ”TOP SONGS” została wyłączona

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie już od siedemnastu lat zaprasza uczniów lubartowskich szkół wraz z opiekunami do udziału w Miejskim Festiwalu Piosenki Angielskiej, który jest przede wszystkim okazją do wspaniałej zabawy, w radosnej atmosferze. Piosenka jest jednym z najbardziej atrakcyjnych sposobów doskonalenia języka angielskiego, a zainteresowanie śpiewaniem i słuchaniem piosenek angielskich jest bardzo popularne wśród dzieci i młodzieży. Świadczy o tym ogromne zainteresowanie organizowanym przez nas Konkursem.     

W dniu 16 lutego 2023 każdy wykonawca – solista biorący udział w Festiwalu, zaprezentował piosenkę w języku angielskim z dowolnym akompaniamentem. Występy oceniane były w 3 kategoriach wiekowych:
– kl. I –III,
– kl. IV-VI,
– kl. VII –VIII.

Bardzo dziękujemy Komisji za rzetelną ocenę walorów językowych i wokalnych uczestników
XVII Miejskiego Festiwalu Piosenki Angielskiej „TOP SONGS” . Komisja pracowała w składzie:

  • BARBARA WANAT, Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Lubartów;
  • URSZULA BEDNARCZYK, nauczyciel -instruktor w PMDK w Lubartowie;
  • PAWEŁ PASIKOWSKI, nauczyciel języka angielskiego w II LO  w Lubartowie;
  • IWONA LAL, przedstawiciel Rady Rodziców SP4 Lubartów.

Serdecznie dziękujemy sponsorom, bez których nie byłaby możliwa organizacja Festiwalu
i nagrodzenie jego uczestników. Są nimi:

  • Burmistrz Miasta Lubartów;
  • Rada Rodziców SP nr 4 Lubartów,
  • Wydawnictwo „Oxford University Press”.

NAGRODZENI I WYRÓZNIENI UCZESTNICY FESTIWALU

KLASY I-III

Złoty Dysk – nagroda za wyjątkowe walory wokalne i językowe: 
Eliza Chłopaś – SP1 Lubartów

Nagrody: 
Wiktoria Krawczyk – SP1 Lubartów
Szymon Sowa – SP1 Lubartów
Oliwia Żyła – SP1 Lubartów
Liliana Szabała – SP3 Lubartów
Pola Chęczkiewicz – SP4 Lubartów
Aleksandra Polak – SP4 Lubartów
Brayan Sikorski – SP4 Lubartów
Emilia Urban – SP4 Lubartów
Borys Woliński – SP4 Lubartów

Wyróżnienia: 
Jan Sowa – SP1 Lubartów
Liliana Niećko – SP1 Lubartów
Lena Krupa – SP1 Lubartów
Nadia Jałocha – SP3 Lubartów
Hanna Aftyka  – SP4 Lubartów

KLASY IV-VI

Złoty Dysk – nagroda za wyjątkowe walory wokalne i językowe: 
Marek Przytocki – SP4 Lubartów

Nagrody: 
Agata Oniśk – SP1 Lubartów
Julia Caban – SP3 Lubartów
Antonina Małyska – SP3 Lubartów
Pola Pasikowska – SP3 Lubartów
Nadia Romanek – SP3 Lubartów
Maja Stawecka – SP3 Lubartów
Amelia Symbor – SP3 Lubartów
Kaja Szostak – SP3 Lubartów
Antonina Filip – SP4 Lubartów
Błażej Kowalczyk – SP4 Lubartów
Amelia Szklarczyk – SP4 Lubartów
Maria Ślifirczyk – SP4 Lubartów

Wyróżnienia:
Nikola Walenciuk – SP1 Lubartów
Magda Szymak – SP1 Lubartów
Julia Barwińska – SP3 Lubartów
Martyna Brzyska – SP4 Lubartów
Szymon Ostrowski – SP4 Lubartów

KLASY VII-VIII

Złoty Dysk – nagroda za wyjątkowe walory wokalne i językowe:
Amelia Zyga – SP3 Lubartów

Nagrody:
 Wojciech Ulma  – SP3 Lubartów
Antonina Woźniak – SP3 Lubartów
Piotr Grosz – SP4 Lubartów
Agnieszka Jonaszko – SP4 Lubartów
Alicja Karwowska – SP4 Lubartów

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym uczestnikom tegorocznej edycji Festiwalu  Dziękujemy nauczycielom i opiekunom z poszczególnych szkół za rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych wśród dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do XVII Miejskiego Festiwalu Piosenki Angielskiej „Top Songs”.  Zapraszamy do udziału w Festiwalu w 2024 roku.

        Szczególne podziękowania za zaangażowanie i udzieloną pomoc w organizacji Festiwalu dla: 
P. Krzysztofa Świcia – Dyrektora SP4., P. Gabrieli Rogali, P. Małgorzaty Stępień, P. Agnieszki Nowakowskiej, P. Dariusza Kowalczyka oraz pracowników obsługi SP 4. 

Organizatorki Festiwalu:
Ilona Wójtowicz, Małgorzata Boguszewicz, Jolanta Antos, Bożena Stępień