Szczepienia przeciw COVID-19

      Możliwość komentowania Szczepienia przeciw COVID-19 została wyłączona

Drodzy Rodzice
1 września rozpoczynamy nowy rok nauki. Jestem przekonany, że będzie to czas pełny sukcesów i radości dla uczennic i uczniów, a dla Państwa pełny satysfakcji i  zadowolenia z osiągnięć dzieci.
Jako Dyrektor Szkoły nadzoruję przygotowania placówki do rozpoczęcia nauki, tak, aby była ona przyjazna, a przede wszystkim bezpieczna dla całej społeczności szkolnej. Jednym z elementów przygotowań jest dostosowanie szkoły do wytycznych wynikających z rozporządzeń MEiN, MZ i GIS związanych z sytuacją pandemiczną. Szkoła jest zobowiązana do zebrania od rodziców informacji dotyczących deklaracji zgody na szczepienie dzieci powyżej 12 roku życia szczepionką przeciw COVID, a następnie zorganizowanie punktu szczepień w placówce. Z usług tego punktu będą mogli skorzystać również wszyscy rodzice i pracownicy szkoły. 

W związku z powyższym proszę o wstępną deklarację za pośrednictwem dziennika elektronicznego do 5.09.2021r. bezpośrednio do Dyrektora Szkoły.

Wypełnione i podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych) deklaracje zgody na szczepienie proszę przekazać do sekretariatu szkoły za pośrednictwem wychowawców klas lub pozostawić w skrzynce pocztowej do 15 września 2021r. Jednocześnie zapewniam, że zgodnie przepisami o ochronie danych osobowych Państwa dane będą przetwarzane jedynie na potrzeby tego szczepienia. 
Po zebraniu informacji i opracowaniu listy zainteresowanych szczepieniem będę przekazywał Państwu dalsze informacje o dniach i godzinach szczepienia.

Poniżej umieszczam link do informacji MEiN i GIS i do deklaracji szczepienia.

Informacja MEiN

Deklaracja szczepienia

Krzysztof Świć
Dyrektor SP4 im. JP2
w Lubartowie