Sprzątanie Świata – Polska 2012

      Możliwość komentowania Sprzątanie Świata – Polska 2012 została wyłączona

„Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę”

Pod takim hasłem rusza tegoroczna akcja„Sprzątanie Świata – Polska”, koordynowana i organizowana przez Fundację Nasza Ziemia i Fundację „Sprzątanie Świata – Polska”. Hasłem tym, nawiązującym do ludowej wyliczanki, chcemy Was zachęcić do refleksji nad stosunkiem do otaczającego świata i tego konsekwencjami. Cudownie jest kochać przyrodę, pięknie – lubić, ale tak naprawdę wystarczy szacunek – to on nie pozwala nam wyrzucać śmieci do lasu czy na pobocza dróg.

Sprzątanie z udziałem naszej szkoły odbędzie
się 14 września 2012 r. (piątek).

Zasady przeprowadzenia akcji:

 1. W akcji biorą udział uczniowie, którzy dostarczyli wychowawcy klasy pisemną
  zgodę rodziców. O udziale klasy w akcji decyduje wychowawca. Ze względów
  organizacyjnych wymagane jest, aby co najmniej 80% uczniów danej klasy
  posiadało pozwolenia (pozostali uczniowie będą przebywali w świetlicy
  szkolnej).
 2. Każdy wychowawca (lub opiekun klasy) otrzyma informację na temat akcji w formie ulotki.
 3. Z treścią założeń akcji należy zapoznać jej uczestników. Szczególnie należy
  zwrócić uwagę na zasady bezpieczeństwa podczas sprzątania.
 4. Bardzo ważne jest, aby uczestnicy akcji mieli kryte obuwie. W miarę możliwości należy zachęcić ich do noszenia rękawic (najlepiej grubych – ogrodniczych lub roboczych) i wygodnej odzieży, a w razie deszczu nieprzemaklnych kurtek, itp.
 5. Aby zapobiec ewentualnym wypadkom dzieci znajdują się pod opieką opiekunów.

Zasadą ogólną jest odpowiedni dozór:
– zwracamy uwagę, aby uczniowie nie podnosili ciężkich przedmiotów;
– należy pamiętać, że porzucone beczki lub pojemniki mogą zawierać substancje   toksyczne;
– w razie nieprzewidzianych zdarzeń decyzja co do postępowania należy do opiekuna; jeżeli któryś z uczestników odniesie poważniejsze obrażenia, należy niezwłocznie wezwać pomoc medyczną;
– nie wolno dotykać strzykawek ani innych ostrych przedmiotów (kawałki szkła,   metalu, itp.); nie wolno również dotykać wyrzuconych środków medycznych, materiałów opatrunkowych, itp.;
– w przypadku terenów przyległych do placów budowy nie wolno dotykać wystających z ziemi przewodów.

 1. Po worki i rękawice zgłaszamy się do sekretariatu szkoły.
 2. Każda klasa sprząta teren przydzielony według grafiku.
 3. Śmieci zebrane w worki podczas akcji pozostawiamy w wyznaczonym miejscu (koło kontenerów na śmieci), z którego zostaną wywiezione przez służby komunalne.
 4. W razie wątpliwości nauczyciele i rodzice mogą zgłaszać się do koordynatorów akcji.
  Koordynatorzy: Beata Wojciukiewicz, Ilona Wójtowicz