Rada rodziców

Przedstawiciele do Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubartowie

PRZEWODNICZĄCA – Iwona Lal

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ – Marta Skiba-Tatarska

SKARBNIK – Anna Siwek

KOMISJA REWIZYJNA – Ewa Daria Jonaszko

Przedstawiciele poszczególnych klas w RR

I A Anna Chęczkiewicz

I B Justyna Mitrus

I C Patrycja Kicia

II A Katarzyna Budka

II B Angelika Sikorska

II C Joanna Kozioł

III A Ewa Kołaczkowska

III B Iwona Lal 

IV A Edyta Zielińska

IV B Anna Siwek 

IV C Małgorzata Jarmuła

V A Małgorzata Krasucka

V B Agata Szydłowska

V C Patrycja Ostrowska

VI A Anna Furtak-Filip

VI B Katarzyna Kot

VII A Paulina Puchała

VIII A Ewa Daria Jonaszko 

VIII B Marta  Skiba-Tatarska 

VIII C Artur Domiński

Regulamin Rady Rodziców SP4 im. JP II

NR KONTA BANKOWEGO RADY RODZICÓW: 
47 8707 0006 0001 4919 3000 0001

Informujemy, że roczna składka na Radę Rodziców wynosi:

  • 1-sze dziecko 50,00 zł.
  • 2-gie dziecko 40,00 zł.
  • 3-cie dziecko 30,00 zł.
  • 4-te i więcej są zwolnione z opłaty.

Informujemy, że wpłata nie jest obowiązkowa, jednak bardzo prosimy o jej regulowanie. Pozyskane pieniądze zostaną wykorzystane na dofinansowanie naszym dzieciom m.in. wycieczek, nagród, zabaw szkolnych, wyjazdów na basen, itp.

Liczymy również na zaangażowanie rodziców w życie szkoły i pomoc w każdej innej formie.

Dziękujemy.

Rada Rodziców naszej szkoły ogłasza konkurs na 100 procentowe wpłaty klas na komitet rodzicielski. 
Klasa, która w całości wpłaci na RR otrzyma nagrodę: 
500 zł – jeśli wszystkie wpłaty zostaną zaksięgowane do 30 listopada 2022. 
250 zł – jeśli wszystkie wpłaty zostaną zaksięgowane do 31 stycznia  2023

Nagrody zostaną przekazane wychowawcom klas.