Program Comenius „Uczenie się przez całe życie”

      Możliwość komentowania Program Comenius „Uczenie się przez całe życie” została wyłączona

 W dniach od 20 do 25 maja Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie gościła młodzież i nauczycieli z 5 krajów Unii Europejskiej.
Nasi goście poznali szkołę i środowisko jej funkcjonowania. Pod czujnym okiem opiekunów zwiedzili nasze miasto z pomocą 6 wersji angielskojęzycznych przewodników. Uczniowie i nauczyciele wzięli udział w zajęciach lekcyjnych, prowadzonych zarówno przez nauczycieli i uczniów z naszej szkoły jak też przygotowanych przez gości. Dużo radości sprawiły wszystkim zajęcia sportowe oraz mini turniej piłki nożnej Euro 2012. Dzieci i nauczyciele wzięli udział w zajęciach filmowych i muzycznych – wspólnie nakręcili klipy wideo do piosenki Boba Sinclaira „Together”. Uczestnicy spotkania poznali także stolicę naszego regionu Lublin oraz zwiedzili Kazimierz Dolny i Nałęczów.  Bawili się w podchody i odpoczywali nad jeziorem Firlej. Ostatniego dnia pobytu zaprezentowali przedstawienie wzbogacone  tradycyjnymi tańcami  i piosenkami z poszczególnych krajów, które zakończyło się wspólnym odśpiewaniem piosenki „Together”.
Spotkanie w Polsce kończy dwuletni okres realizacji Wielostronnego Projektu Partnerskiego Szkół „SCOPE” (akronim słów: Sharing Culture of the Old and Present Europe) programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” (2010-2012).
W ciągu dwóch lat wielu uczniów i nauczycieli realizowało działania związane z tematyką projektu podzielone na moduły: Ja i moja rodzina, Ja i mój dom, Ja i moje miasto, Krajobrazy i architektura, Wielcy malarze,  Muzyka i taniec. Powstały dziesiątki zdjęć i rysunków oraz prezentacji multimedialnych, dokumentujących zajęcia. Nakręcono klipy wideo oraz krótkie filmy. Został przygotowany i wydany kalendarz. Zaprojektowano zestaw 10 pocztówek prezentujących te same miejsca dawniej i dziś w miastach, które wzięły udział w przedsęwzięciu. W szkołach zaprezentowano wystawy prac uczniów. Wszystkie rezultaty działań zostały udokumentowane na wspólnie prowadzonej stronie internetowej projektu. W ramach projektu odbyły się: spotkania szkolnych koordynatorów w Hiszpanii, Rumunii i w Polsce, spotkania dzieci i młodzieży w Portugalii, we Włoszech i w Polsce, bilateralne wymiany nauczycieli i konferencje wideo.  Uczestnictwo w projekcie pozwoliło na wzajemne poznanie różnic kulturowych i społecznych, przełamywanie barier i nawiązanie przyjaźni. Realizacja projektu sprawiła wszystkim radość i zadowolenie.  Była okazją do wymiany doświadczeń między szkołami i nauczycielami.
W projekcie uczestniczyły szkoły z Hiszpanii, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii i Włoch. Szkołą koordynującą była szkoła z Holandii. Realizacja tak dużego przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 20 000€ , które szkoła otrzymała za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.
Szkolny koordynator projektu dziękuje wszystkim uczniom i nauczycielom oraz pracownikom Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie, którzy  poświęcili swój wolny czas i zaangażowali się całym sercem w przygotowania oraz organizację spotkania.
Tak duże przedsięwzięcie mogło się odbyć także dzięki wsparciu rzeczowemu takich instytucji  jak: Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Urząd Miasta Lubartów, Stella Pack Sp. z o.o., Piekarnia „Kajzerka” w Lisowie, Piekarnia SCH w Niemcach, Cukiernia M.Siej w Lubartowie. Instytucje te dołączyły do grona przyjaciół naszej szkoły.  Dzięki ich serdeczności i ofiarności przedstawiciele 6 szkół europejskich w atmosferze święta, zadowolenia i radości realizowali wspólne zajęcia, bawili się i odpoczywali. Mamy nadzieję, że wizyta w naszym kraju pozostanie dla nich miłym wspomnieniem.