PROGRAM AKTYWNA TABLICA

      Możliwość komentowania PROGRAM AKTYWNA TABLICA została wyłączona

 W ramach rządowego programu pn. „Aktywna tablica” nasza szkoła zakupiła pomoce dydaktyczno-terapeutyczne do pracy z uczniami potrzebującymi wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.
W skład zakupionego zestawu wchodzi sprzęt i oprogramowanie wspierające pracę  z uczniami wymagającymi elementów terapii biofeetbeck w eliminacji występujących dysfunkcji w wymiarze dostosowanym do potrzeb ucznia.

Dzięki temu poprawi się jakość działań wspierających rozwój koncentracji uwagi (ADHD, ADD), terapii logopedycznej, wspomagania rozwoju procesów komunikacji i kompetencji społeczno-emocjonalnych (m.in. autyzm) oraz procesów uczenia się (dysleksja, dyskalkulia).

Łączna wartość projektu to 40 785 zł. z czego 32 785 zł. to fundusze z MEiN a 8 200 zł to wsparcie od organu prowadzącego.