Misterium Wielkanocne

      Możliwość komentowania Misterium Wielkanocne została wyłączona

Od lat tradycją naszej szkoły jest spotkanie wielkanocne całej społeczności szkolnej. W tym roku, jak i w poprzednich latach Misterium Paschalne połączone zostało ze wspomnieniem patrona naszej szkoły bł. Jana Pawła II, którego rocznica śmierci przypada właśnie 2 kwietnia.

W spotkaniu wzięli udział wszyscy uczniowie i nauczyciele oraz Dyrekcja szkoły. Tegoroczne Misterium przygotowane zostało przez uczniów nad którymi czuwał ks. Paweł Kościuk, Pani Jolanta Antos i Pani Małgorzata Boguszewicz (oprawa muzyczna). Nasi uczniowie z wielką uwagą śledzili wszystko co działo przed ich oczyma. W formie pantomimy (teatru cieni) mogliśmy obejrzeć i rozważać sceny z ostatnich chwil życia Pana Jezusa. Ta część była przeplatana historią życia bł. Jana Pawła II, w odpowiedni nastrój wprowadzał nas chór szkolny, który śpiewał pieśni wielkopostne. Po Misterium Pan Dyrektor złożył wszystkim zgromadzonym serdeczne życzenia wielkanocne oraz podziękowania wszystkim zaangażowanym w występ. Takie spotkania zawsze wprowadzają podniosłą atmosferę i niosą za sobą wiele radości. Niech te Święta Wielkanocne będą pełne nadziei i wiary, Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie Miłość, radość i szczęście.