Informacja o posiłkach

      Możliwość komentowania Informacja o posiłkach została wyłączona

Koszt gorącego posiłku we wrześniu wynosi 75,00 zł (15 obiadów x 5,00 zł)

Wpłaty za obiady należy dokonać wyłącznie na rachunek bankowy szkoły:

44 1020 3206 0000 8202 0108 7725 w terminie

do 7 września 2023 r. (decyduje DATA WPŁYWU).

W tytule płatności należy wpisać –  obiady/imię i nazwisko dziecka/ klasa/miesiąc

Przykład: obiady / Jan Kowalski /1a / wrzesień

Obiady będą wydawane od 11.09.2023 r.

 !!! Prosimy o: