Historia szkoły

Nasza szkoła została powołana do życia aktem założycielskim z dnia 04.09.1992 r podpisanym przez Przewodniczącego Rady Miasta A. Zielińskiego. Znalazła swoją siedzibę przy ulicy Kosmonautów 11 na osiedlu Kopernika, kształtem i rozmiarem wkomponowując się w otoczenie domków jednorodzinnych.

szkola

Jest to najmniejsza szkoła podstawowa w Lubartowie. Rozpoczęła swoją działalność z salami lekcyjnymi, biblioteką, salą rekreacyjno -sportową, gabinetem lekarskim i stomatologicznym. Od samego początku – od fundamentów jesteśmy samorządówką. (w Lubartowie podstawówki przejęto już od 1990 roku) Do szkoły uczęszczało 250 uczniów, którzy pobierali naukę w klasach I – V, a pieczę nad nimi sprawowało trzynastu nauczycieli. Otwarcie i przekazanie szkoły odbyło się 30 sierpnia 1992 r. w uroczystej i podniosłej atmosferze, a 1 września 1992 r. zainagurowano pierwszy rok szkolny 1992/93. Nowi uczniowie z ciekawością przyglądali się nowej szkole. Ciekawość nie opuściła także rodziców, którzy również oglądali miejsce przyszłej nauki swoich pociech.

otwszk

W roku szkolnym 1993/94 szkoła powiększyła się o dwie klasy VI; żal było dzieci po roku nauki odsyłać do innych szkół. Niestety w następnym roku uczniowie z klas VII musieli przejść do SP Nr 1 i SP NR 3. Ale w końcu i na to znalazł się sposób. Naszemu dyrektorowi udało się przekonać rajców miasta Lubartowa, że „Czwórce” potrzebna jest sala gimnastyczna z prawdziwego zdarzenia. Długo rozmyślano nad projektem, aż zapadła decyzja o budowie sali gimnastycznej i dwóch izb lekcyjnych przerobionych ze „starej” sali rekreacyjnej.

budowa

I tak oto w październiku 1996 r. dokonano z „wielką pompą” otwarcia nowej sali gimnastycznej. Odtąd nasza szkoła jest pełno klasową szkołą podstawową.

rozpocz

W naszej „czwórce” zrobiło się ciasno, dzieciaków przybyło i było ich nawet 470, a i nasze ciało pedagogiczne rozrastało się i było nas ponad trzydzieści osób. Jednak z powodu reformy systemu oświaty zostaliśmy szkołą sześcioklasową – 21 czerwca 2000 roku opuścili nas ostatni ośmioklasiści, czyli rocznik 1985. Choć czasami mieliśmy już dosyć ich żartów i dowcipów to jednak bez nich zrobiło się smutno w szkole. Trzeba przyznać, że był to dobry rocznik. Zdobywali sukcesy na olimpiadach i konkursach różnego szczebla z wojewódzkimi włącznie. Mamy nadzieję, że będą godnie reprezentowali naszą szkołę a w nowych szkołach poczują się dobrze i dalej będą osiągać sukcesy. Czasami może nas wspomną i odwiedzą. Trzymajcie się.

klasyii

Ostatnia wspólna fotografia z klasami VIIIa, VIIIb i VIIIc.

nadanie1

Mamy Patrona !

28 października 2000 roku był jednym z ważniejszych dni w historii naszej szkoły.

Rozpoczął się Mszą św. celebrowaną w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego pod przewodnictwem bp. R. Karpińskiego, ks. dziekana A. Tokarzewskiego, ks. wicedziekana J.Huzara i o. A. Sobiecha gwardiana klasztoru Ojców Kapucynów.

nadanie3

Podczas uroczystości bp. R.Karpiński poświęcił ufundowany przez Radę Rodziców nowy sztandar szkoły z wizerunkiem Ojca Świętego oraz Jego popiersie, znajdujące się w holu szkoły. Akt nadania szkole imienia odczytał J. Zwoliński – burmistrz Lubartowa.

nadanie5

Całość uświetnili uczniowie szkoły przedstawiając montaż słowno – muzyczny poświęcony Ojcu Świętemu.

nadanie4

Filateliści z lubartowskiego i lubelskiego koła oraz Urząd Pocztowy w Lubartowie przygotowali wystawę znaczków i kart pocztowych poświęconych osobie Papieża Jana Pawła II. Podczas wystawy można było otrzymać kartę pocztową z naszą szkołą oraz okolicznościowym stemplem wykonanym specjalnie z tej okazji.

nadanieko