Fizyka na co dzień

      Możliwość komentowania Fizyka na co dzień została wyłączona

 W bieżącym semestrze roku szkolnego uczniowie klas siódmych w ramach nauki fizyki realizowali zagadnienia z mechaniki metodą projektu edukacyjnego. Projekty, które wykonali były projektami poznawczymi oraz rozwijającymi wiadomości omawiane ma lekcjach. Podczas realizacji  posługiwali się oni różnymi formami pracy od praktycznej do typowo teoretycznej. Niektóre grupy miały za zadanie opracowanie projektu budynku przyjaznego dla osób niepełnosprawnych, inne wykonanie modeli maszyn prostych, jeszcze inni omówienie stosunkowo nowej gałęzi nauki, jaką jest bionika. W swojej pracy wykorzystywali programy komputerowe, wyszukiwali potrzebne wiadomości i materiały. Jednak najwięcej pracy musieli włożyć w dobre zaplanowanie i terminową realizację. Taka nietypowa forma pracy wyzwala w młodzieży duże możliwości twórcze, uczy współpracy w grupie oraz odpowiedzialności za swoją pracę.

Ogromnym atutem przedstawianych przez uczniów prac było wykonanie modelów fizycznych oraz prezentacji multimedialnych omawiających realizowane tematy. Podczas pokazu uczniowie mieli możliwość obejrzenia swoich prac, a następnie wspólnej ich oceny. Taka forma prezentacji pozwoliła każdemu zespołowi na porównanie wykonania swojego zadania na tle innych.

Dzięki udziałowi w tym projekcie uczniowie wzbogacili swoją wiedzę z zakresu mechaniki fizyki oraz wykorzystali wiedzę teoretyczną w praktyce. Efekty pracy uczniów można obejrzeć na stworzonej wystawie prac w sali lekcyjnej. Należy podkreślić, iż to sami uczniowie chcieli realizować  projekty. Jak widać młodzież potrafi sama wychodzić z inicjatywą oraz doprowadzić swoje pomysły do końca. Jako nauczyciel jestem mile zaskoczona, że uczniowie chcą w czasie wolnym realizować dodatkowe zagadnienia i potrafią wywiązywać się z powierzonych im zadań.
Małgorzata Kukiełka