Zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2019/20

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni
dzieci objętych obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2019/2020

Od dnia 1 kwietnia 2019 r.do 30 kwietnia 2019 r.  trwają  zapisy do klas pierwszych. W roku szkolnym 2019/2020 pragniemy w naszej społeczności powitać dzieci w trzech  klasach  pierwszych (integracyjnych i ogólnodostępnych).

Nabór dotyczy:

  • dzieci 7-letnich (rocznik 2012) objętych obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6-letnich (rocznik 2013) na wniosek rodzica, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do szkoły z urzędu na podstawie zgłoszenia Rodziców/Opiekunów prawnych. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek Rodziców/Opiekunów prawnych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie posiadała wolne miejsca.

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020.

 

Dokumenty do pobrania: 

Zgłoszenie do klasy pierwszej ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły.

Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej zamieszkałego poza obwodem szkoły.

Załącznik 1 – Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej.