Zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2018/19

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni
dzieci objętych obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2018/2019

Od dnia 3 kwietnia 2018 r. rozpoczynają się zapisy do klas pierwszych dzieci z rocznika 2011 (dzieci 7-letnie).  Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do szkoły z urzędu na podstawie zgłoszenia Rodziców/ Opiekunów prawnych.
Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek Rodziców/Opiekunów prawnych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie posiadała wolne miejsca.

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019.

 

Dokumenty do pobrania: 

Zgłoszenie do klasy pierwszej ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły.

Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej zamieszkałego poza obwodem szkoły.

Załącznik 1 – oświadczenie rodziców o miejscu zatrudnienia.

Załącznik 2 – oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania krewnych.

Załącznik 3 – Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej.