Rada rodziców

Przedstawiciele do Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubartowie
w roku szkolnym 2018/2019

PRZEWODNICZĄCA – Barbara Kawa

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ – Ewelina Filipowicz-Zbiciak

SKARBNIK – Anna Siwek

SEKRETARZ – Ewa Daria Jonaszko

KOMISJA REWIZYJNA – Małgorzata Karwowska, Katarzyna Kot

 

0 –        Urszula Paśnik
I A –        Małgorzata Krasucka
I B –        Wioleta Konstrat
I C –        Edyta Zalewska
II A –        Marta Pietruszka
II B –        Katarzyna Kot
III A –        Małgorzata Karwowska
IV A –        Ewa Daria Jonaszko
IV B –        Ewelina Filipowicz-Zbiciak
IV C –        Przytocki Zbigniew
V A –        Elżbieta Rączka
V B –        Aneta Zając
VI A –        Agnieszka Matyjaszczyk
VI B –        Krzysztof Skrzypiec
VII A –        Agnieszka Szczęch
VII B –        Barbara Kawa
VIIIA –        Anna Siwek
VIII B –        Justyna Krok


Regulamin Rady Rodziców SP4 im. JP II

NR KONTA BANKOWEGO RADY RODZICÓW: 
47 8707 0006 0001 4919 3000 0001

Informujemy, że roczna składka na Radę Rodziców wynosi:

  • 1-sze dziecko 30,00 zł.
  • 2-gie dziecko 20,00 zł.
  • 3-cie dziecko 10,00 zł.
  • 4-te i więcej są zwolnione z opłaty.

Informujemy, że wpłata nie jest obowiązkowa, jednak bardzo prosimy o jej regulowanie. Pozyskane pieniądze zostaną wykorzystane na dofinansowanie naszym dzieciom m.in. wycieczek, nagród, zabaw szkolnych, wyjazdów na basen, itp.

Liczymy również na zaangażowanie rodziców w życie szkoły i pomoc w dowolnej innej formie.

Dziękujemy.