Rada rodziców

Przedstawiciele do Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubartowie

PRZEWODNICZĄCA – Iwona Lal

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ – Marta Skiba-Tatarska

SKARBNIK – Anna Siwek

SEKRETARZ – Agnieszka Małecka

KOMISJA REWIZYJNA – Ewa Daria Jonaszko, Krzysztof Skrzypiec

Przedstawiciele poszczególnych klas w RR

I A        Ksenia Dąbrowska-Nowak
I B        Iwona Lal      
II A       Iwona Bajas
II B       Anna Siwek
II C       Justyna Solecka
III A      Małgorzata Krasucka
III B      Agnieszka Małecka
III C      Paulina Sieńczak
IV A     Magdalena Pacek
IV B     Katarzyna Kot
V A      Małgorzata Karwowska
VI A     Ewa Daria Jonaszko
VI B     Marta  Skiba-Tatarska
VI C     Artur Domiński
VII A    Marta Sitkowska
VII B    Justyna Krok
VIII A   Joanna Lisek
VIII B   Krzysztof Skrzypiec

Regulamin Rady Rodziców SP4 im. JP II

NR KONTA BANKOWEGO RADY RODZICÓW: 
47 8707 0006 0001 4919 3000 0001

Informujemy, że roczna składka na Radę Rodziców wynosi:

  • 1-sze dziecko 50,00 zł.
  • 2-gie dziecko 40,00 zł.
  • 3-cie dziecko 30,00 zł.
  • 4-te i więcej są zwolnione z opłaty.

Informujemy, że wpłata nie jest obowiązkowa, jednak bardzo prosimy o jej regulowanie. Pozyskane pieniądze zostaną wykorzystane na dofinansowanie naszym dzieciom m.in. wycieczek, nagród, zabaw szkolnych, wyjazdów na basen, itp.

Liczymy również na zaangażowanie rodziców w życie szkoły i pomoc w każdej innej formie.

Dziękujemy.