Rada rodziców

Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4
im. Jana Pawła II w Lubartowie
w roku szkolnym 2016/2017

Zarząd Rady Rodziców

Przewodniczący – Barbara Kawa
Zastępca Przewodniczącego – Ewelina Zbiciak
Sekretarz – Ewa Daria Jonaszko
Skarbnik – Anna Siwek

Komisja Rewizyjna

Barbara Naja
Anna Rusinek

Przedstawiciele klasowi w Radzie Rodziców

kl. 0 – Barbara Najda
kl. Ia – Małgorzata Karwowska
kl. IIa – Ewa Daria Jonaszko
kl. IIb – Ewelina Zbiciak
kl. IIc – Artur Domiński
kl. IIIa – Elżbieta Rączka
kl. IIIb – Aneta Rusinek
kl. IVa – Elżbieta Kowalczyk
kl. IVb – Anna Gawinek
kl. Va – Agnieszka Szczęch
kl. Vb – Barbara Kawa
kl. VIa – Anna Siwek
kl. VIb – Marta Sowa


Regulamin Rady Rodziców SP4 im. JP II

NR KONTA BANKOWEGO RADY RODZICÓW: 
47 8707 0006 0001 4919 3000 0001

Informujemy, że roczna składka na Radę Rodziców wynosi:

  • 1-sze dziecko 30,00 zł.
  • 2-gie dziecko 20,00 zł.
  • 3-cie dziecko 10,00 zł.
  • 4-te i więcej są zwolnione z opłaty.

Informujemy, że wpłata nie jest obowiązkowa, jednak bardzo prosimy o jej regulowanie. Pozyskane pieniądze zostaną wykorzystane na dofinansowanie naszym dzieciom m.in. wycieczek, nagród, zabaw szkolnych, wyjazdów na basen, itp.

Liczymy również na zaangażowanie rodziców w życie szkoły i pomoc w dowolnej innej formie.

Dziękujemy.