Pokazowa lekcja religii

      Możliwość komentowania Pokazowa lekcja religii została wyłączona

Co roku w każdym z dekanatów archidiecezji lubelskiej odbywa się lekcja koleżeńska, która jest formą szkolenia dla księży i katechetów. W tym roku dnia 7 listopada taka lekcja miała miejsce w naszej szkole. Przy okazji tego spotkania mogliśmy gościć również ks. prałata Ryszarda Lisa z Wydziału ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie, odpowiedzialnego za katechezę w naszej archidiecezji oraz katechetów uczących w dekanacie lubartowskim, łącznie ok. 50 osób. Katecheza została przeprowadzona w klasie IV „a” przez ks. Pawła Kościuka. Po lekcji dzielono się spostrzeżeniami, głównie na temat specyfiki pracy w klasie integracyjnej. Pan Dyrektor podzielił się również doświadczeniem swojej pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych i zasadach funkcjonowania szkoły z oddziałami integracyjnymi. Całe spotkanie odbyło się w miłej, koleżeńskiej atmosferze. Wielu spośród obecnych gości gratulowało ks. Pawłowi błyskotliwie przeprowadzonej katechezy.  Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i udział w zajęciach.