Narodowe Święto Niepodległości

      Możliwość komentowania Narodowe Święto Niepodległości została wyłączona

 Dnia 8 listopada 2019 roku szkoła zapełniła się uczniami w galowych strojach. Właśnie tego dnia odbyły się akademie z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Pierwsza odbyła się akademia dla klas 4-8, a później dla klas 1-3. W czasie akademii narrator przedstawił najważniejsze wydarzenia z „polskiej drogi do niepodległości” . Kontynuuj czytanie

Dzień Edukacji Narodowej

      Możliwość komentowania Dzień Edukacji Narodowej została wyłączona

W dniu święta wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty, składam Wam najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości,
sukcesów zawodowych oraz zadowolenia z uczniów!
Dziękuję za ciężką pracę, cierpliwość i życzliwość okazywane uczniom, rodzicom i sobie wzajemnie.

WYNIKI XIX POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „JAN PAWEŁ II – NASZ PAPIEŻ”

      Możliwość komentowania WYNIKI XIX POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „JAN PAWEŁ II – NASZ PAPIEŻ” została wyłączona

Na  XIX Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II – Nasz Papież” nadesłano 745 prac plastycznych z 35 placówek oświatowych: przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkół z terenu miasta Lubartowa, Lublina oraz powiatu lubartowskiego.

Kategorie: „Przedszkolaki”, „Szkoły podstawowe, klasy I-III”, „Szkoły podstawowe, klasy IV-VIII”

Uczestnicy Konkursu:

Przedszkole Miejskie nr 1 w Lubartowie
Przedszkole Miejskie nr 2 w Lubartowie
Przedszkole Miejskie nr 4 w Lubartowie
Przedszkole Miejskie nr 5 w Lubartowie
Prywatne Przedszkole CASPER w Lubartowie
Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka” w Lubartowie
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Małego Karola w Lisowie
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie
Szkoła Podstawowa nr 45 w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 51im. Jana Pawła II w Lublinie
Szkoła Podstawowa w Annoborze
Szkoła Podstawowa w Brzezinach
Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy Książęcej
Szkoła Podstawowa w Brzostówce
Szkoła Podstawowa w Dębicy
Szkoła Podstawowa w Firleju
Szkoła Podstawowa w Górce Lubartowskiej
Szkoła Podstawowa im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamionce
Szkoła Podstawowa w Katarzynie 
Szkoła Podstawowa w Kocku
Szkoła Podstawowa im. Dywizjonu 301 w Leszkowicach
Szkoła Podstawowa w Łucce
Szkoła Podstawowa  im. Bohaterów Westerplatte w Michowie
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Niedźwiadzie
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli
Szkoła Podstawowa w Nowodworze
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim
Szkoła Podstawowa w  Poizdowie
Szkoła Podstawowa w Przytocznie
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK w Skrobowie
Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie 
Szkoła Podstawowa w Wólce Rokickiej
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie Kontynuuj czytanie

Dni wolne w roku szkolnym 2019/20

      Możliwość komentowania Dni wolne w roku szkolnym 2019/20 została wyłączona

Szanowni Rodzice

14 października – Dzień Edukacji Narodowej jest wolny od zajęć na podstawie art. 74 Karty Nauczyciela.

Działając na podstawie § 5 Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017r. i po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców w naszej szkole ustalone zostały dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/20:

–  31 października 2019 r. – czwartek przed Dniem Wszystkich Świętych
– 21,  22, 23 kwietnia 2020 r. – przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty
– 30 kwietnia 2020 r. – czwartek przed dniem ustawowo wolnym
– 12 czerwca 2020 r.  – piątek po dniu ustawowo wolnym
–   25 czerwca 2020 r.  – dzień przed zakończeniem roku szkolnego.

W tych dniach szkoła zapewnia opiekę świetlicową.

Zimowa przerwa świąteczna w bieżącym roku szkolnym – 23 – 31 grudnia 2019r.
Ferie zimowe 13 – 26 stycznia 2020 r.

XVI Lubelski Festiwal Nauki

      Możliwość komentowania XVI Lubelski Festiwal Nauki została wyłączona

W dniu 17.09.2019 r. klasy V a oraz V c brały udział w XVI edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki, który, jak co roku odbywa się na lubelskich uczelniach. Pierwszy projekt zatytułowany „Fraktale wokół nas”, który odbywał się w Instytucie Matematyki na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej, wprowadził nas w piękno takiej nauki jak matematyka. Kontynuuj czytanie

Zaproszenie do udziału w XIX Powiatowym Konkursie Plastycznym „Jan Paweł II – Nasz Papież

      Możliwość komentowania Zaproszenie do udziału w XIX Powiatowym Konkursie Plastycznym „Jan Paweł II – Nasz Papież została wyłączona

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II  w Lubartowie zapraszają nauczycieli, katechetów, instruktorów oraz opiekunów wraz z dziećmi i młodzieżą do udziału XIX Powiatowym Konkursie Plastycznym „Jan Paweł II – Nasz Papież”.
Celem konkursu jest kultywowanie pamięci o Świętym Janie Pawle II, zwrócenie uwagi na ponadczasowe i uniwersalne wartości płynące z Jego nauki oraz rozwój zdolności twórczych dzieci i młodzieży inspirowanych bogactwem kulturowym i historycznym naszego narodu. Kontynuuj czytanie

Sprzątanie Świata – Polska 2019

      Możliwość komentowania Sprzątanie Świata – Polska 2019 została wyłączona

Temat tegorocznej edycji to „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”I do tego Was szczególnie właśnie zachęcamy: podejmujcie działania, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji dzięki temu nie będziemy zaśmiecać ani w takim stopniu jak dotąd zużywać i niszczyć środowiska. Kontynuuj czytanie

Informacja o możliwości ubezpieczenia ucznia

      Możliwość komentowania Informacja o możliwości ubezpieczenia ucznia została wyłączona

Szanowni Państwo,
 Uprzejmie informujemy o możliwości skorzystania z ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Dzieci w ramach Ogólnopolskiego Programu „Bezpieczne Dziecko”. W załączeniu przesyłamy ofertę Programu „Bezpieczne Dziecko” wytypowanego przez Radę Rodziców naszej szkoły.
Ulotka informującą o zakresie ubezpieczenia.
Warunki ubezpieczenia.

 

Informacja dla rodziców dotycząca dystrybucji podręczników

      Możliwość komentowania Informacja dla rodziców dotycząca dystrybucji podręczników została wyłączona

Podręczniki dla naszych uczniów będą wydawane według następującego planu: 

Klasy 1 A, 1B, 1C  2 września w klasach podczas spotkania z wychowawcą

Klasy 2A, 2B, 2C  2 września w klasach podczas spotkania z wychowawcą

Klasa 3A, 3B  2 września w klasach podczas spotkania z wychowawcą

Klasy 4A,  2 września  w klasie podczas spotkania z wychowawcą

Uczniowie klas 5-8 otrzymają podręczniki w późniejszym terminie o czym poinformujemy w poniedziałek 2 września. 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

      Możliwość komentowania Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 została wyłączona

Zapraszamy uczniów i rodziców 2 września (poniedziałek) na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.
9:00 – msza św. w kościele parafialnym p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego
10:00 – spotkanie w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II.