Przypomnienie o wpłatach za obiady

      Możliwość komentowania Przypomnienie o wpłatach za obiady została wyłączona

Opłata za obiady w miesiącu LISTOPADZIE wynosi 47,50 zł
(19 x 2,50 – dni bez obiadu 02 i 11 listopada).
Wpłaty należy dokonać przelewem do dnia 25 października na rachunek bankowy szkoły nr 44 1020 3206 0000 8202 0108 7725
W tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę i miesiąc żywieniowy. Przykład: obiady / Jan Kowalski /1a / listopad

Powszechny Spis Rolny

      Możliwość komentowania Powszechny Spis Rolny została wyłączona

Szanowni Państwo
Przypominamy o trwającym od 1 września Powszechnym Spisie Rolnym. Zakończy się on 30 listopada 2020 roku. Czego dotyczy spis, kto powinien wziąć udział w badaniu i jak to zrobić?

Na wszystkie pytania znajdziecie odpowiedź pod adresem: https://spisrolny.gov.pl/.

Zaproszenie do Konkursu Plastycznego „Jan Paweł II – Nasz Papież”

      Możliwość komentowania Zaproszenie do Konkursu Plastycznego „Jan Paweł II – Nasz Papież” została wyłączona

 Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II  w Lubartowie zapraszają dzieci i młodzież wraz z nauczycielami, instruktorami oraz opiekunami do udziału XX Powiatowym Konkursie Plastycznym „Jan Paweł II – Nasz Papież”. Kontynuuj czytanie

Informacja o ofercie ubezbieczenia.

      Możliwość komentowania Informacja o ofercie ubezbieczenia. została wyłączona

Przedstawiamy Państwu ofertę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla dzieci, młodzieży wybraną przez Radę Rodziców naszej szkoły. Każdy z Was podejmuje decyzję o ubezpieczeniu swojego dziecka oraz o wybranej polisie. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach. 
NNW Bezpieczne Dziecko_LUB2020

Warunki ubezpieczenia NNW 2020_2021

Zasady opłacania posiłków

      Możliwość komentowania Zasady opłacania posiłków została wyłączona

Szanowni Rodzice!

W bieżącym roku szkolnym zmieniają  się zasady dokonywania wpłat za obiady w naszej szkole. Opłaty za obiady należy wpłacać na numer konta:

44 1020 3206 0000 8202 0108 7725 

za wrzesień w wysokości:  32,50 zł (13 x 2,50 zł) należy dokonać  do 8.09.2020 r.

za październik w wysokości: 52,50 zł (21 x 2,50 zł) należy dokonać  do 23.09.2020r.

Prosimy o niezwłoczne dokonanie wpłaty zaraz po otrzymaniu informacji.

Dane do przelewu:

Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubartowie

W tytule wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko dziecka/klasa/za m-c, 
np.: obiady/Jan Kowalski /1a /wrzesień.

Wydawanie podręczników

      Możliwość komentowania Wydawanie podręczników została wyłączona

 Informujemy, że podręczniki dla klas 1,2,3, 5 uczniowie otrzymają  1 września  2020 na spotkaniu z wychowawcami w klasach.

Uczniowie klas 4, 6, 7, 8 otrzymają podręczniki w późniejszym terminie.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020-21

      Możliwość komentowania Rozpoczęcie roku szkolnego 2020-21 została wyłączona

Szanowni Uczniowie i Rodzice

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty i zapobieganiem zakażeniu Covid 19 w bieżącym roku nie organizujemy ogólnego uroczystego rozpoczęcia szkolnego. W dniu 1 września uczniowie spotkają się w wychowawcami w wyznaczonych salach i o określonych godzinach. Kontynuuj czytanie

Procedury postępowania w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2

      Możliwość komentowania Procedury postępowania w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 została wyłączona

Procedury postępowania w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2

 Przeczytaj uważnie i zastosuj się  dla bezpieczeństwa swojego i innych !

Podstawa prawna:

Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo).

  1. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów infekcji oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie bądź w izolacji, ze względu na kontakt z przypadkiem potwierdzonym zarażeniem koronawirusem.
  2. Rodzice i opiekunowie prawni mogą przyprowadzać i odbierać swoje dzieci ze szkoły w przypadku, gdy nie posiadają objawów infekcji górnych dróg oddechowych.
  3. Rodzice i opiekunowie prawni nie przebywają na terenie szkoły, a jedynie czekają na swoje dzieci w wyznaczonym miejscu (pomieszczenie przed szatnią lub na zewnątrz budynku).
  4. Rodzice i opiekunowie, którzy przyprowadzają i odbierają swoje dzieci, przebywają w wyznaczonej strefie szkoły oraz przestrzegają zasad sanitarnych:

Kontynuuj czytanie