WYNIKI XIX POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „JAN PAWEŁ II – NASZ PAPIEŻ”

      Możliwość komentowania WYNIKI XIX POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „JAN PAWEŁ II – NASZ PAPIEŻ” została wyłączona

Na  XIX Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II – Nasz Papież” nadesłano 745 prac plastycznych z 35 placówek oświatowych: przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkół z terenu miasta Lubartowa, Lublina oraz powiatu lubartowskiego.

Kategorie: „Przedszkolaki”, „Szkoły podstawowe, klasy I-III”, „Szkoły podstawowe, klasy IV-VIII”

Uczestnicy Konkursu:

Przedszkole Miejskie nr 1 w Lubartowie
Przedszkole Miejskie nr 2 w Lubartowie
Przedszkole Miejskie nr 4 w Lubartowie
Przedszkole Miejskie nr 5 w Lubartowie
Prywatne Przedszkole CASPER w Lubartowie
Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka” w Lubartowie
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Małego Karola w Lisowie
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie
Szkoła Podstawowa nr 45 w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 51im. Jana Pawła II w Lublinie
Szkoła Podstawowa w Annoborze
Szkoła Podstawowa w Brzezinach
Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy Książęcej
Szkoła Podstawowa w Brzostówce
Szkoła Podstawowa w Dębicy
Szkoła Podstawowa w Firleju
Szkoła Podstawowa w Górce Lubartowskiej
Szkoła Podstawowa im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamionce
Szkoła Podstawowa w Katarzynie 
Szkoła Podstawowa w Kocku
Szkoła Podstawowa im. Dywizjonu 301 w Leszkowicach
Szkoła Podstawowa w Łucce
Szkoła Podstawowa  im. Bohaterów Westerplatte w Michowie
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Niedźwiadzie
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli
Szkoła Podstawowa w Nowodworze
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim
Szkoła Podstawowa w  Poizdowie
Szkoła Podstawowa w Przytocznie
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK w Skrobowie
Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie 
Szkoła Podstawowa w Wólce Rokickiej
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie Kontynuuj czytanie

Dni wolne w roku szkolnym 2019/20

      Możliwość komentowania Dni wolne w roku szkolnym 2019/20 została wyłączona

Szanowni Rodzice

14 października – Dzień Edukacji Narodowej jest wolny od zajęć na podstawie art. 74 Karty Nauczyciela.

Działając na podstawie § 5 Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017r. i po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców w naszej szkole ustalone zostały dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/20:

–  31 października 2019 r. – czwartek przed Dniem Wszystkich Świętych
– 21,  22, 23 kwietnia 2020 r. – przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty
– 30 kwietnia 2020 r. – czwartek przed dniem ustawowo wolnym
– 12 czerwca 2020 r.  – piątek po dniu ustawowo wolnym
–   25 czerwca 2020 r.  – dzień przed zakończeniem roku szkolnego.

W tych dniach szkoła zapewnia opiekę świetlicową.

Zimowa przerwa świąteczna w bieżącym roku szkolnym – 23 – 31 grudnia 2019r.
Ferie zimowe 13 – 26 stycznia 2020 r.

XVI Lubelski Festiwal Nauki

      Możliwość komentowania XVI Lubelski Festiwal Nauki została wyłączona

W dniu 17.09.2019 r. klasy V a oraz V c brały udział w XVI edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki, który, jak co roku odbywa się na lubelskich uczelniach. Pierwszy projekt zatytułowany „Fraktale wokół nas”, który odbywał się w Instytucie Matematyki na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej, wprowadził nas w piękno takiej nauki jak matematyka. Kontynuuj czytanie

Zaproszenie do udziału w XIX Powiatowym Konkursie Plastycznym „Jan Paweł II – Nasz Papież

      Możliwość komentowania Zaproszenie do udziału w XIX Powiatowym Konkursie Plastycznym „Jan Paweł II – Nasz Papież została wyłączona

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II  w Lubartowie zapraszają nauczycieli, katechetów, instruktorów oraz opiekunów wraz z dziećmi i młodzieżą do udziału XIX Powiatowym Konkursie Plastycznym „Jan Paweł II – Nasz Papież”.
Celem konkursu jest kultywowanie pamięci o Świętym Janie Pawle II, zwrócenie uwagi na ponadczasowe i uniwersalne wartości płynące z Jego nauki oraz rozwój zdolności twórczych dzieci i młodzieży inspirowanych bogactwem kulturowym i historycznym naszego narodu. Kontynuuj czytanie

Sprzątanie Świata – Polska 2019

      Możliwość komentowania Sprzątanie Świata – Polska 2019 została wyłączona

Temat tegorocznej edycji to „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”I do tego Was szczególnie właśnie zachęcamy: podejmujcie działania, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji dzięki temu nie będziemy zaśmiecać ani w takim stopniu jak dotąd zużywać i niszczyć środowiska. Kontynuuj czytanie

Informacja o możliwości ubezpieczenia ucznia

      Możliwość komentowania Informacja o możliwości ubezpieczenia ucznia została wyłączona

Szanowni Państwo,
 Uprzejmie informujemy o możliwości skorzystania z ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Dzieci w ramach Ogólnopolskiego Programu „Bezpieczne Dziecko”. W załączeniu przesyłamy ofertę Programu „Bezpieczne Dziecko” wytypowanego przez Radę Rodziców naszej szkoły.
Ulotka informującą o zakresie ubezpieczenia.
Warunki ubezpieczenia.

 

Informacja dla rodziców dotycząca dystrybucji podręczników

      Możliwość komentowania Informacja dla rodziców dotycząca dystrybucji podręczników została wyłączona

Podręczniki dla naszych uczniów będą wydawane według następującego planu: 

Klasy 1 A, 1B, 1C  2 września w klasach podczas spotkania z wychowawcą

Klasy 2A, 2B, 2C  2 września w klasach podczas spotkania z wychowawcą

Klasa 3A, 3B  2 września w klasach podczas spotkania z wychowawcą

Klasy 4A,  2 września  w klasie podczas spotkania z wychowawcą

Uczniowie klas 5-8 otrzymają podręczniki w późniejszym terminie o czym poinformujemy w poniedziałek 2 września. 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

      Możliwość komentowania Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 została wyłączona

Zapraszamy uczniów i rodziców 2 września (poniedziałek) na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.
9:00 – msza św. w kościele parafialnym p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego
10:00 – spotkanie w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

      Możliwość komentowania Uroczyste zakończenie roku szkolnego została wyłączona

Zapraszamy uczniów i rodziców na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

W bieżącym roku zmieniliśmy jego formułę ze względu na dużą liczbę uczniów.

Najmłodszych uczniów z klas 0 – 3 zapraszamy 19 czerwca (środa) na godzinę 8.00 a następnie na mszę świętą na godzinę 9.30.

Starszych uczniów z klas 4-8 zapraszamy19 czerwca (środa) na nabożeństwo na godzinę 9.30 a następnie na uroczystość rozdania świadectw i nagród do szkoły.

Pokonała nas pogoda

      Możliwość komentowania Pokonała nas pogoda została wyłączona

SONY DSC

 15 czerwca odbył się doroczny festyn integracyjny zorganizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Niech się serce obudzi” im. Jana Pawła II oraz Szkołę Podstawową nr 4 im. Jana Pawła II. Impreza, która już wpisała się w tradycję, zgromadziła uczniów i podopiecznych stowarzyszenia na szkolnym boisku. Było mnóstwo atrakcji: kula sferyczna, malowanie twarzy, pokazy taekwon – do, malowanie folii, maskotkarnia, bańki , przejazd kucykami, pokazy policji. Kontynuuj czytanie