Nauczyciele

KADRA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 
W LUBARTOWIE ROK SZKOLNY 2018/2019

DYREKCJA

Dyrektor – Krzysztof Świć
Wicedyrektor – Bożena Stępień

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Rogala Gabriela

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Antos Jolanta
Budzyńska Renata
Lubińska-Sagan Beata
Muzyka Anna
Skałecka Ilona
Szczygieł Wiesława

EDUKACJA PRZEZ SZACHY

Podleśny Dariusz
Pietruszka Rafał

JĘZYK POLSKI

Krzyżanowska Anna
Tarnowska Katarzyna
Wereszczyńska Justyna

JĘZYK ANGIELSKI

Barwińska Sandra
Boguszewicz Małgorzata
Wójtowicz Ilona

JĘZYK NIEMIECKI

Cebryk Grażyna

MUZYKA

Antos Jolanta

PLASTYKA

Dudziak Anna

HISTORIA

Stępień Małgorzata
Krzyżanowska Anna
Wereszczyńska Justyna

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Mocior Iwona

PRZYRODA/BIOLOGIA

Wojciukiewicz Beata

GEOGRAFIA

Zdunek Zofia

FIZYKA

Kukiełka Małgorzata

CHEMIA

Obroślińska Aleksandra

MATEMATYKA

Dąbkowska Janina
Kukiełka Małgorzata
Stępień Bożena

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE/INFORMATYKA

Pietruszka Rafał

ZAJĘCIA TECHNICZNE/TECHNIKA

Dudziak Anna

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Podleśny Dariusz
Skałecka Ilona
Suska Jarosław

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Pęksa Aneta

RELIGIA

ksiądz Wójcik Mariusz
ksiądz Ciosmak Paweł
Wasyluk Łukasz

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Wojciukiewicz Beata

DORADZTWO ZAWODOWE

Wasyluk Julita

PEDAGOG

Siej Agnieszka

PSYCHOLOG

Baran Aleksandra
Guz Anna
Kubicka Małgorzata
Woch Wioleta

GIMANSTYKA KOREKCYJNA

Dziubicka Irena
Mitruk Elżbieta
Budzyńska Renata
Berger Aleksandra

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Czakon Urszula
Górna Grażyna
Siwiec Danuta

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Bober Magda

BIBLIOTEKA

Stępień Małgorzata

ŚWIETLICA

Świć Krzysztof
Pietruszka Rafał
Dudziak Anna
Baran Aleksandra
Wasyluk Julita

NAUCZYCIELE  WSPOMAGAJĄCY

Bałchan Magdalena
Budzyńska Magdalena
Ciotucha Paulina
Czech Ewa
Misiarz Dorota
Mitura Elżbieta
Nowakowska Barbara
Ślifirczyk Małgorzata
Tomasiak Paulina