Nauczyciele

 

Dyrektor szkoły – mgr Krzysztof Świć

Wicedyrektor – mgr Bożena Stępień

KADRA

mgr Małgorzata Ślifirczyk kształcenie zintegrowane (klasa integracyjna)
mgr Jolanta Antos kształcenie zintegrowane (klasa integracyjna)
mgr Magdalena Bałchan kształcenie zintegrowane (nauczyciel wspomagający)
mgr Beata Nitychoruk kształcenie zintegrowane
mgr Wiesława Szczygieł kształcenie zintegrowane (klasa integracyjna)
Elżbieta Mitura kształcenie zintegrowane (klasa nauczyciel wspomagający)
mgr Renata Budzyńska kształcenie zintegrowane, gimnastyka korekcyjna
mgr Dorota Misiarz kształcenie zintegrowane (klasa integracyjna)
mgr Anna Muzyka kształcenie zintegrowane (klasa integracyjna)
mgr Ilona Skałecka kształcenie zintegrowane, w-f
mgr Ewa Czech kształcenie zintegrowane (klasa integracyjna)
mgr Ilona Wójtowicz język angielski
mgr Bożena Stępień matematyka
mgr Anna Krzyżanowska język polski, historia
mgr Justyna Wereszczyńska język polski, historia, sztuka
mgr Janina Dąbkowska matematyka
mgr Beata Wojciukiewicz przyroda, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Anna Dudziak technika, sztuka, świetlica
mgr Małgorzata Stępień historia, biblioteka
mgr Dariusz Podleśny wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

ks. Paweł Kościuk 

religia

mgr Małgorzata Boguszewicz

religia, język angielski

mgr Rafał Pietruszka

informatyka, świetlica

mgr Paulina Ciotucha

świetlica szkolna,

mgr Agnieszka Siej

pedagog szkolny

mgr Karolina Mazurek

świetlica szkolna
mgr Grażyna Górna logopeda

mgr Katarzyna Kaniuk

psycholog

mgr Małgorzata Kubicka 

psycholog

mgr Irena Dziubicka

gimnastyka korekcyjna

mgr Elżbieta Mitruk 

gimnastyka korekcyjna, wychowanie fizyczna

mgr Magdalena Budzyńska  

 kształcenie zintegrowane (klasa integracyjna)

mgr Katarzyna Pawińska 

oddział przedszkolny

mgr Danuta Siwiec

logopeda