Nauczyciele

 

Dyrektor szkoły – mgr Krzysztof Świć

Wicedyrektor – mgr Bożena Stępień

KADRA

mgr Małgorzata Ślifirczyk kształcenie zintegrowane (klasa integracyjna)
mgr Jolanta Antos kształcenie zintegrowane (klasa integracyjna)
mgr Magdalena Bałchan kształcenie zintegrowane (nauczyciel wspomagający)
mgr Beata Nitychoruk kształcenie zintegrowane
mgr Wiesława Szczygieł kształcenie zintegrowane (klasa integracyjna)
Elżbieta Mitura kształcenie zintegrowane (klasa nauczyciel wspomagający)
mgr Renata Budzyńska kształcenie zintegrowane, gimnastyka korekcyjna
mgr Dorota Misiarz kształcenie zintegrowane (klasa integracyjna)
mgr Anna Muzyka kształcenie zintegrowane (klasa integracyjna)
mgr Ilona Skałecka kształcenie zintegrowane, w-f
mgr Ewa Czech kształcenie zintegrowane (klasa integracyjna)
mgr Ilona Wójtowicz język angielski
mgr Bożena Stępień matematyka
mgr Anna Krzyżanowska język polski, historia
mgr Justyna Wereszczyńska język polski, historia, sztuka
mgr Janina Dąbkowska matematyka
mgr Beata Wojciukiewicz przyroda, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Anna Dudziak technika, sztuka, świetlica
mgr Małgorzata Stępień historia, biblioteka
mgr Dariusz Podleśny wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
ks. Paweł Kościuk religia
mgr Małgorzata Boguszewicz religia, język angielski
mgr Rafał Pietruszka informatyka, świetlica
mgr Paulina Ciotucha świetlica szkolna,
mgr Agnieszka Siej pedagog szkolny
mgr Karolina Mazurek świetlica szkolna
mgr Grażyna Górna logopeda
mgr Katarzyna Kaniuk psycholog
mgr Małgorzata Kubicka  psycholog
mgr Irena Dziubicka gimnastyka korekcyjna
mgr Elżbieta Mitruk  gimnastyka korekcyjna, wychowanie fizyczna
mgr Magdalena Budzyńska    kształcenie zintegrowane (klasa integracyjna)
mgr Katarzyna Pawińska  oddział przedszkolny
mgr Danuta Siwiec logopeda