Nauczyciele

 

Dyrektor szkoły – mgr Krzysztof Świć

Wicedyrektor – mgr Bożena Stępień

KADRA

mgr Antos Jolanta edukacja wczesnoszkolna, muzyka
mgr Barwińska Sandra język angielski
mgr Bober Magda zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
mgr Boguszewicz Małgorzata religia, j. angielski
mgr Budzyńska Magdalena nauczyciel wspomagający
mgr Budzyńska Renata edukacja wczesnoszkolna
mgr Cebryk Grażyna język niemiecki
mgr Ciotucha Paulina zajęcia rewalidacyjne
mgr Czech Ewa nauczyciel wspomagający
mgr Dudziak Anna plastyka muzyka technika świetlica szkolna
mgr Durakiewicz-Kulik Katarzyna świetlica
mgr Dziubicka Irena gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
mgr Górna Grażyna terapia logopedyczna
mgr Guz Anna terapia psychologiczna
mgr Karaś Aleksandra matematyka,
mgr Krzyżanowska Anna język polski, historia
mgr  Kubicka Małgorzata terapia psychologiczna
mgr Kukiełka Małgorzata matematyka, fizyka
mgr Lubińska Beata edukacja wczesnoszkolna
mgr Misiarz Dorota nauczyciel wspomagający
mgr Mitruk Elżbieta Katarzyna gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
mgr Mitura Elżbieta  nauczyciel wspomagający
mgr Muzyka Anna edukacja wczesnoszkolna
mgr Nowakowska Barbara nauczyciel wspomagający
mgr Obroślińska Aleksandra chemia
mgr Pietruszka Rafał informatyka,  zajęcia komputerowe, świetlica
mgr Podleśny Dariusz wychowanie fizyczne, edukacja przez szachy
mgr Rogala Gabriela wychowanie przedszkolne, religia
mgr Siej Agnieszka pedagog szkolny
mgr Siwiec Danuta terapia logopedyczna
mgr Skałecka Ilona edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne
mgr Stępień Bożena matematyka
mgr Stępień Małgorzata biblioteka, historia i społeczeństwo
mgr Suska Jarosław wychowanie fizyczne
mgr Szczygieł Wiesława edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający
mgr Świć Krzysztof świetlica
mgr Tarnowska Katarzyna język. polski
mgr Tomasiak Paulina nauczyciel wspomagający
mgr Wasyluk Łukasz religia
mgr Wereszczyńska Justyna język polski, historia
mgr  Woch Wioleta terapia psychologiczna
mgr Wojciukiewicz Beata przyroda,  biologia, w.d.ż.
mgr Wójcik Mariusz religia
mgr Wójtowicz Ilona język angielski
mgr Zdunek Zofia geografia