Informacja o dniach wolnych w roku szkolnym 2015/16

      Możliwość komentowania Informacja o dniach wolnych w roku szkolnym 2015/16 została wyłączona

Informuję, że działając na podstawie § 5 Rozporządzenia MEN z dn. 5 października 2010 r. i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego ustaliłem dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/16:

·        4 i 5 stycznia – poniedziałek i wtorek przed dniem ustawowo wolnym;

·        5 kwietnia – termin sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;

·        2 maja – poniedziałek przed dniem ustawowo wolnym;

·        27 maja piątek po dniu ustawowo wolnym;

Ponadto informuję, że w bieżącym roku szkolnym następujące dni są wolne od zajęć:
· zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2015 r.;
· ferie zimowe (województwo lubelskie) – 15 – 28 lutego 2016 r.:,
· wiosenna przerwa świąteczna 24 – 29 marca 2016 r.;
· zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2016 r.

Krzysztof Świć