EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

      Możliwość komentowania EGZAMIN ÓSMOKLASISTY została wyłączona

Drodzy Uczniowie

Przypominamy, że egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Egzamin ósmoklasisty pełni dwie zasadnicze funkcje:
1) określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia.
2) zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, jako kryteria w procesie rekrutacji.

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020/2021
1.język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) godz. 9:00, czas 120 minut
2. matematyka –26 maja 2021 r. ( środa) godz. 9:00, czas 100 minut
3.język angielski –27 maja 2021 r. (czwartek) odz.9:00, czas 90 minut

W dniach odbywającego się egzaminu ósmoklasisty, tj. 25 – 27 maja 2021 r., uczeń przychodzi do szkoły na godz. 8.30. Obowiązuje nadal zaostrzony reżim sanitarny: maseczka, dezynfekcja, zachowanie odległości.

Życzymy wszystkim powodzenia.