Dokumenty

Badanie Ankietowe

Nasza szkoła planuje ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych  w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. Przygotowana ankieta umożliwi zbadanie Państwa oczekiwań w tym zakresie i pozwoli przygotować wniosek o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Prosimy o wypełnienie do dnia  10 października i przesłanie w formie załącznika na adres mailowy: dyrekcja@sp4lubartow.pl

Dziękujemy Państwu za udział w badaniu.

Ankieta dla rodziców