Author Archives: Krzysztof

Przypomnienie o wpłatach za obiady

      Możliwość komentowania Przypomnienie o wpłatach za obiady została wyłączona

Opłata za obiady w miesiącu LISTOPADZIE wynosi 47,50 zł (19 x 2,50 – dni bez obiadu 02 i 11 listopada). Wpłaty należy dokonać przelewem do dnia 25 października na rachunek bankowy szkoły nr 44 1020 3206 0000 8202 0108 7725 W tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę… Read more »

Powszechny Spis Rolny

      Możliwość komentowania Powszechny Spis Rolny została wyłączona

Szanowni Państwo Przypominamy o trwającym od 1 września Powszechnym Spisie Rolnym. Zakończy się on 30 listopada 2020 roku. Czego dotyczy spis, kto powinien wziąć udział w badaniu i jak to zrobić? Na wszystkie pytania znajdziecie odpowiedź pod adresem: https://spisrolny.gov.pl/.

REGULAMIN PŁATNOŚCI I KORZYSTANIA Z OBIADÓW

      Możliwość komentowania REGULAMIN PŁATNOŚCI I KORZYSTANIA Z OBIADÓW została wyłączona

REGULAMIN PŁATNOŚCI I KORZYSTANIA Z OBIADÓW DLA UCZNIÓW KLAS I – VIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. Jana Pawła II W LUBARTOWIE Powyżej znajduje się dokument w formacie PDF

Zaproszenie do Konkursu Plastycznego „Jan Paweł II – Nasz Papież”

      Możliwość komentowania Zaproszenie do Konkursu Plastycznego „Jan Paweł II – Nasz Papież” została wyłączona

 Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II  w Lubartowie zapraszają dzieci i młodzież wraz z nauczycielami, instruktorami oraz opiekunami do udziału w XX Powiatowym Konkursie Plastycznym „Jan Paweł II – Nasz Papież”.

Informacja o ofercie ubezbieczenia.

      Możliwość komentowania Informacja o ofercie ubezbieczenia. została wyłączona

Przedstawiamy Państwu ofertę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla dzieci, młodzieży wybraną przez Radę Rodziców naszej szkoły. Każdy z Was podejmuje decyzję o ubezpieczeniu swojego dziecka oraz o wybranej polisie. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.  NNW Bezpieczne Dziecko_LUB2020 Warunki ubezpieczenia NNW 2020_2021

Zasady opłacania posiłków

      Możliwość komentowania Zasady opłacania posiłków została wyłączona

Szanowni Rodzice! W bieżącym roku szkolnym zmieniają  się zasady dokonywania wpłat za obiady w naszej szkole. Opłaty za obiady należy wpłacać na numer konta: 44 1020 3206 0000 8202 0108 7725  za wrzesień w wysokości:  32,50 zł (13 x 2,50 zł) należy dokonać  do 8.09.2020 r. za październik w wysokości: 52,50 zł (21 x 2,50 zł)… Read more »

Wydawanie podręczników

      Możliwość komentowania Wydawanie podręczników została wyłączona

 Informujemy, że podręczniki dla klas 1,2,3, 5 uczniowie otrzymają  1 września  2020 na spotkaniu z wychowawcami w klasach. Uczniowie klas 4, 6, 7, 8 otrzymają podręczniki w późniejszym terminie.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020-21

      Możliwość komentowania Rozpoczęcie roku szkolnego 2020-21 została wyłączona

Szanowni Uczniowie i Rodzice W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty i zapobieganiem zakażeniu Covid 19 w bieżącym roku nie organizujemy ogólnego uroczystego rozpoczęcia szkolnego. W dniu 1 września uczniowie spotkają się w wychowawcami w wyznaczonych salach i o określonych godzinach.

Procedury postępowania w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2

      Możliwość komentowania Procedury postępowania w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 została wyłączona

Procedury postępowania w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2  Przeczytaj uważnie i zastosuj się  dla bezpieczeństwa swojego i innych ! Podstawa prawna: Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Rozporządzenie Ministra… Read more »