40 rocznica zamachu na Jana Pawła II

      Możliwość komentowania 40 rocznica zamachu na Jana Pawła II została wyłączona

40 lat temu, 13 maja 1981 roku, miał miejsce zamach na życie Jana Pawła II. Podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra w Rzymie, o godz. 17.19 uzbrojony napastnik Ali Agca, oddał w stronę Ojca Świętego strzały. Wybuchła panika, a papieża, ciężko ranionego w brzuch i w rękę natychmiast przewieziono do kliniki w Gemelli, gdzie rozpoczęła się kilkugodzinna walka o jego życie. Cały świat zwrócił swe oczy ku Stolicy Piotrowej i w ogromnym napięciu śledził napływające doniesienia. Wszyscy zadawali sobie pytanie, czy Jan Paweł II przeżyje? Kontynuuj czytanie

Sukces Alicji

      Możliwość komentowania Sukces Alicji została wyłączona

Z radością informujemy, że Alicja Karwowska (uczennica klasy VA) zdobyła I Nagrodę w XI Konkursie Piosenki Angielskiej SZANSONADA 2021 w kategorii klas IV – VI. Celem konkursu jest promowanie nauki języków obcych oraz prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów z województwa lubelskiego. Jego organizatorem są ZSO nr 2 im. F.D. Kniaźnina w Puławach oraz PCDZN w Puławach. Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Tegoroczna edycja miała charakter online. Alicja wywalczyła I Nagrodę wykonując utwór Lewisa Capaldi „Someone You Loved”.
Tu można obejrzeć nagranie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Harmonogram powrotu da nauki stacjonarnej

      Możliwość komentowania Harmonogram powrotu da nauki stacjonarnej została wyłączona

OD 5 MAJA
– nauka stacjonarna dla klas 1-3 szkoły podstawowej
– ścisły reżim sanitarny – m.in. wietrzenie sal podczas przerw oraz dezynfekcja placówek

OD 17 MAJA
– nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych
– ścisły reżim sanitarny: wietrzenie sal podczas przerw, dezynfekcja placówek

OD 31 MAJA
– nauka stacjonarna dla wszystkich uczniów
– ścisły reżim sanitarny: wietrzenie sal podczas przerw, dezynfekcja placówek

Informacje na temat zasad nauki hybrydowej i powrotu uczniów w naszej szkole.

Dzień Kolorowej Skarpetki

      Możliwość komentowania Dzień Kolorowej Skarpetki została wyłączona
  1. marca jest wyjątkowo kolorowym dniem i to nie tylko z powodu rozpoczynającej się wiosny! Właśnie wtedy na całym świecie obchodzony jest Dzień Osób z Zespołem Downa.

Data obchodów jest symboliczna. Przypada na 21.dzień 3.miesiaca roku, ponieważ czasem zdarza się, że w 21 parze chromosomów występuje dodatkowy, trzeci nośnik informacji genetycznej, który jest „nie do pary” i determinuje określone cechy funkcjonowania, które składają się na zespół Downa. Kontynuuj czytanie

Życzenia

      Możliwość komentowania Życzenia została wyłączona

Z okazji Świąt Wielkanocnych,
w tych trudnych dniach
doświadczenia i próby,
życzymy wszystkim pokoju w sercach
i wzajemnej życzliwości.

Zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

      Możliwość komentowania Zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 została wyłączona

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci objętych obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2021/2022. Od dnia 29 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.  trwają  zapisy do klas pierwszych.W roku szkolnym 2021/2022 pragniemy w naszej społeczności powitać dzieci w klasach  pierwszych (integracyjnej i ogólnodostępnej).

Nabór dotyczy:

  • dzieci 7-letnich (rocznik 2014) objętych obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6-letnich (rocznik 2015) na wniosek rodzica lub jeśli dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 (Art. 36 USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat jeżeli: korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych)

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do szkoły z urzędu na podstawie zgłoszenia Rodziców/Opiekunów prawnych. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek Rodziców/Opiekunów prawnych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 – przydatne linki:

   Zarządzenie BM Lubartów – rekrutacja

 Uchwała RM Lubartów – rekrutacja, kryteria

 Uchwała RM Lubartów – obwody szkolne

Dokumenty do pobrania: 

ZGŁOSZENIE SP4 2021-22 (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły)

WNIOSEK SP4 2021-22 (dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły)

Załącznik 1 – Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły 

Załącznik 2 – Oświadczenie osoby wykonującej władzę rodzicielską, pieczę zastępczą.

Klauzula informacyjna dla rodziców przy rekrutacji dzieci

SKŁADANIE DOKUMENTÓW:
Wypełnione oraz podpisane przez oboje rodziców druki rekrutacyjne należy składać w sekretariacie szkoły od dnia 29 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. w godzinach 8.00 – 15.00 lub zapakowane w kopertę wrzucać do skrzynki pocztowej, która znajduje się przy wejściu do szkoły od strony sekretariatu.

NASZE UCZENNICE STYPENDYSTKAMI W RAMACH PROJEKTU „LUBELSKIE WSPIERA UZDOLNIONYCH 2020 -2021

      Możliwość komentowania NASZE UCZENNICE STYPENDYSTKAMI W RAMACH PROJEKTU „LUBELSKIE WSPIERA UZDOLNIONYCH 2020 -2021 została wyłączona

SONY DSC

 Miło nam poinformować, że dwie nasze uczennice: Wiktoria Kowalczyk z klasy 8 a i Martyna Lal z klasy 8 b znalazły się w gronie 200 najzdolniejszych uczniów klas VII i VIII szkól podstawowych w województwie lubelskim. W związku z tym otrzymały stypendium w ramach programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021”, którego celem jest wspieranie potencjału uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki, języków obcych oraz przedsiębiorczości. Nasze uczennice mogą poszczycić się bardzo wysokimi wynikami w nauce oraz wieloma osiągnięciami potwierdzonymi w olimpiadach i konkursach przez co znalazły się w gronie najzdolniejszych na Lubelszczyźnie. Opiekunem dydaktycznym Wiktorii, wspierającym ją w realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego, jest nauczyciel matematyki Janina Dąbkowska, Martyny natomiast – wychowawczyni Anna Krzyżanowska.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

WYNIKI XX KONKURSU PLASTYCZNEGO  „JAN PAWEŁ II – NASZ PAPIEŹ”

      Możliwość komentowania WYNIKI XX KONKURSU PLASTYCZNEGO  „JAN PAWEŁ II – NASZ PAPIEŹ” została wyłączona

 Na  XX Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II – Nasz Papież” nadesłano 620 prac plastycznych z 26 placówek oświatowych: przedszkoli, szkół podstawowych z terenu miasta Lubartowa, Lublina, powiatu lubartowskiego, oraz szkół z Rodziny Szkół Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej.
Kategorie: „Przedszkolaki”, „Szkoły podstawowe, klasy I-III”, „Szkoły podstawowe, klasy IV-VI”, „Szkoły podstawowe, klasy VII-VIII”, Kontynuuj czytanie

Narodowe Święto Niepodległości

      Możliwość komentowania Narodowe Święto Niepodległości została wyłączona

 11 listopada to ważna data w historii Polski. 11 listopada 1918 roku był dniem triumfu. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. 11 listopada jest symbolem miłości Ojczyzny, walki o wolność i symbolem zwycięstwa. Kontynuuj czytanie