Narodowe Święto Niepodległości

      Możliwość komentowania Narodowe Święto Niepodległości została wyłączona

 11 listopada to ważna data w historii Polski. 11 listopada 1918 roku był dniem triumfu. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. 11 listopada jest symbolem miłości Ojczyzny, walki o wolność i symbolem zwycięstwa. Kontynuuj czytanie

Dni wolne

      Możliwość komentowania Dni wolne została wyłączona

Szanowni Rodzice

Działając na podstawie § 5 Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017r. i po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców w naszej szkole ustalone zostały dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/21:

–  02 listopada 2020 r. – po Dniu Wszystkich Świętych
–  04 maja 2021 r. – po dniu ustawowo wolnym
– 25, 26, 27 maja 2021 r. – przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty
– 04 czerwca 2021 r.  – po dniu ustawowo wolnym
–  24 czerwca 2021 r.  – dzień przed zakończeniem roku szkolnego.

W tych dniach szkoła zapewnia opiekę świetlicową.

Zimowa przerwa świąteczna w bieżącym roku szkolnym – 23 – 31 grudnia 2020r.
Ferie zimowe 1 – 14 lutego 2021 r.

Dla wszystkich pracowników szkoły …

      Możliwość komentowania Dla wszystkich pracowników szkoły … została wyłączona

Dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły
najlepsze, najserdeczniejsze,
najcieplejsze życzenia zdrowia,
wyrozumiałości oraz cierpliwości.
W podzięce za codzienną, ciężką pracę
wykonywaną tak dobrze i uczciwie, jak tylko to możliwe
spełnienia najskrytszych marzeń życzy
dyrekcja szkoły.

Przypomnienie o wpłatach za obiady

      Możliwość komentowania Przypomnienie o wpłatach za obiady została wyłączona

Opłata za obiady w miesiącu LISTOPADZIE wynosi 47,50 zł
(19 x 2,50 – dni bez obiadu 02 i 11 listopada).
Wpłaty należy dokonać przelewem do dnia 25 października na rachunek bankowy szkoły nr 44 1020 3206 0000 8202 0108 7725
W tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę i miesiąc żywieniowy. Przykład: obiady / Jan Kowalski /1a / listopad

Powszechny Spis Rolny

      Możliwość komentowania Powszechny Spis Rolny została wyłączona

Szanowni Państwo
Przypominamy o trwającym od 1 września Powszechnym Spisie Rolnym. Zakończy się on 30 listopada 2020 roku. Czego dotyczy spis, kto powinien wziąć udział w badaniu i jak to zrobić?

Na wszystkie pytania znajdziecie odpowiedź pod adresem: https://spisrolny.gov.pl/.

Zaproszenie do Konkursu Plastycznego „Jan Paweł II – Nasz Papież”

      Możliwość komentowania Zaproszenie do Konkursu Plastycznego „Jan Paweł II – Nasz Papież” została wyłączona

 Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II  w Lubartowie zapraszają dzieci i młodzież wraz z nauczycielami, instruktorami oraz opiekunami do udziału XX Powiatowym Konkursie Plastycznym „Jan Paweł II – Nasz Papież”. Kontynuuj czytanie

Informacja o ofercie ubezbieczenia.

      Możliwość komentowania Informacja o ofercie ubezbieczenia. została wyłączona

Przedstawiamy Państwu ofertę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla dzieci, młodzieży wybraną przez Radę Rodziców naszej szkoły. Każdy z Was podejmuje decyzję o ubezpieczeniu swojego dziecka oraz o wybranej polisie. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach. 
NNW Bezpieczne Dziecko_LUB2020

Warunki ubezpieczenia NNW 2020_2021

Zasady opłacania posiłków

      Możliwość komentowania Zasady opłacania posiłków została wyłączona

Szanowni Rodzice!

W bieżącym roku szkolnym zmieniają  się zasady dokonywania wpłat za obiady w naszej szkole. Opłaty za obiady należy wpłacać na numer konta:

44 1020 3206 0000 8202 0108 7725 

za wrzesień w wysokości:  32,50 zł (13 x 2,50 zł) należy dokonać  do 8.09.2020 r.

za październik w wysokości: 52,50 zł (21 x 2,50 zł) należy dokonać  do 23.09.2020r.

Prosimy o niezwłoczne dokonanie wpłaty zaraz po otrzymaniu informacji.

Dane do przelewu:

Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubartowie

W tytule wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko dziecka/klasa/za m-c, 
np.: obiady/Jan Kowalski /1a /wrzesień.

Wydawanie podręczników

      Możliwość komentowania Wydawanie podręczników została wyłączona

 Informujemy, że podręczniki dla klas 1,2,3, 5 uczniowie otrzymają  1 września  2020 na spotkaniu z wychowawcami w klasach.

Uczniowie klas 4, 6, 7, 8 otrzymają podręczniki w późniejszym terminie.