Zaproszenie do Konkursu Plastycznego „Jan Paweł II – Nasz Papież”

      Możliwość komentowania Zaproszenie do Konkursu Plastycznego „Jan Paweł II – Nasz Papież” została wyłączona

 Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II  w Lubartowie zapraszają dzieci i młodzież wraz z nauczycielami, instruktorami oraz opiekunami do udziału XX Powiatowym Konkursie Plastycznym „Jan Paweł II – Nasz Papież”. Kontynuuj czytanie

Informacja o ofercie ubezbieczenia.

      Możliwość komentowania Informacja o ofercie ubezbieczenia. została wyłączona

Przedstawiamy Państwu ofertę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla dzieci, młodzieży wybraną przez Radę Rodziców naszej szkoły. Każdy z Was podejmuje decyzję o ubezpieczeniu swojego dziecka oraz o wybranej polisie. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach. 
NNW Bezpieczne Dziecko_LUB2020

Warunki ubezpieczenia NNW 2020_2021

Zasady opłacania posiłków

      Możliwość komentowania Zasady opłacania posiłków została wyłączona

Szanowni Rodzice!

W bieżącym roku szkolnym zmieniają  się zasady dokonywania wpłat za obiady w naszej szkole. Opłaty za obiady należy wpłacać na numer konta:

44 1020 3206 0000 8202 0108 7725 

za wrzesień w wysokości:  32,50 zł (13 x 2,50 zł) należy dokonać  do 8.09.2020 r.

za październik w wysokości: 52,50 zł (21 x 2,50 zł) należy dokonać  do 23.09.2020r.

Prosimy o niezwłoczne dokonanie wpłaty zaraz po otrzymaniu informacji.

Dane do przelewu:

Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubartowie

W tytule wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko dziecka/klasa/za m-c, 
np.: obiady/Jan Kowalski /1a /wrzesień.

Wydawanie podręczników

      Możliwość komentowania Wydawanie podręczników została wyłączona

 Informujemy, że podręczniki dla klas 1,2,3, 5 uczniowie otrzymają  1 września  2020 na spotkaniu z wychowawcami w klasach.

Uczniowie klas 4, 6, 7, 8 otrzymają podręczniki w późniejszym terminie.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020-21

      Możliwość komentowania Rozpoczęcie roku szkolnego 2020-21 została wyłączona

Szanowni Uczniowie i Rodzice

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty i zapobieganiem zakażeniu Covid 19 w bieżącym roku nie organizujemy ogólnego uroczystego rozpoczęcia szkolnego. W dniu 1 września uczniowie spotkają się w wychowawcami w wyznaczonych salach i o określonych godzinach. Kontynuuj czytanie

Procedury postępowania w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2

      Możliwość komentowania Procedury postępowania w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 została wyłączona

Procedury postępowania w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2

 Przeczytaj uważnie i zastosuj się  dla bezpieczeństwa swojego i innych !

Podstawa prawna:

Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo).

  1. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów infekcji oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie bądź w izolacji, ze względu na kontakt z przypadkiem potwierdzonym zarażeniem koronawirusem.
  2. Rodzice i opiekunowie prawni mogą przyprowadzać i odbierać swoje dzieci ze szkoły w przypadku, gdy nie posiadają objawów infekcji górnych dróg oddechowych.
  3. Rodzice i opiekunowie prawni nie przebywają na terenie szkoły, a jedynie czekają na swoje dzieci w wyznaczonym miejscu (pomieszczenie przed szatnią lub na zewnątrz budynku).
  4. Rodzice i opiekunowie, którzy przyprowadzają i odbierają swoje dzieci, przebywają w wyznaczonej strefie szkoły oraz przestrzegają zasad sanitarnych:

Kontynuuj czytanie

Wyprawka szkolna

      Możliwość komentowania Wyprawka szkolna została wyłączona

Wyprawka szkolna „Dobry Start”, czyli 300 PLUS w 2020 roku, to program wsparcia dla rodziców tych dzieci, które rozpoczynają nowy rok szkolny.

Podstawą do wypłacenia pieniędzy z programu „Dobry start” będzie wypełnienie prawidłowo wniosku i złożenie go w terminie. Kto może złożyć wniosek?

  • rodzic,
  • opiekun faktyczny dziecka — osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
  • opiekun prawny dziecka — osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • osoba ucząca się — pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, ma prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.

Wniosek składa jeden z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców — pieniądze dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem. Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli po 150 zł.

WAŻNE! Wyprawka szkolna 300 plus przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej — w tym przypadku wnioski przyjmują i rozpatrują powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR).

Szczegółowe informacje o progranie.

 

 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

      Możliwość komentowania Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 została wyłączona

Szanowni Państwo. Niestety – obostrzenia związane z pandemią nadal trwają. Dlatego prosimy o wyrozumiałość, odnośnie formy zakończenia bieżącego roku szkolnego. Aby przestrzegać obecnie obowiązującego prawa i nie narażać kogokolwiek, nie spotkamy się z większością z Was.

W pierwszej kolejności pożegnamy się z uczniami opuszczającymi naszą szkołę. Kontynuuj czytanie

Egzamin ósmoklasisty – WAŻNE.

      Możliwość komentowania Egzamin ósmoklasisty – WAŻNE. została wyłączona

Szanowni Rodzice
Drodzy Uczniowie Klas Ósmych

W dniach 16, 17, 18 czerwca 2020 r. (wtorek, środa, czwartek) uczniowie klas ósmych przystępują do egzaminu ósmoklasisty.

16 czerwca będą pisali egzamin z języka polskiego, 17 czerwca z matematyki, 18 czerwca z języka obcego nowożytnego.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną szkoła zobowiązana jest do zastosowania wytycznych, opracowanych przez MEN, CKE i GiS określających organizację i przebieg egzaminu.

Proszę o zapoznanie się z wytycznymi, które będą obowiązywały w naszej placówce.

Państwa wiedza i świadomość  dotycząca sytuacji sanitarnej  pomoże nam w bezpiecznej organizacji i przebiegu  egzaminu oraz wyeliminuje zbędny stres u uczniów.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020, aktualizacja 20 maja 2020

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200520%20E8%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pdf

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020r Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020r