Harmonogram powrotu da nauki stacjonarnej

      Możliwość komentowania Harmonogram powrotu da nauki stacjonarnej została wyłączona

OD 5 MAJA
– nauka stacjonarna dla klas 1-3 szkoły podstawowej
– ścisły reżim sanitarny – m.in. wietrzenie sal podczas przerw oraz dezynfekcja placówek

OD 17 MAJA
– nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych
– ścisły reżim sanitarny: wietrzenie sal podczas przerw, dezynfekcja placówek

OD 31 MAJA
– nauka stacjonarna dla wszystkich uczniów
– ścisły reżim sanitarny: wietrzenie sal podczas przerw, dezynfekcja placówek

Informacje na temat zasad nauki hybrydowej i powrotu uczniów w naszej szkole.

Dzień Kolorowej Skarpetki

      Możliwość komentowania Dzień Kolorowej Skarpetki została wyłączona
  1. marca jest wyjątkowo kolorowym dniem i to nie tylko z powodu rozpoczynającej się wiosny! Właśnie wtedy na całym świecie obchodzony jest Dzień Osób z Zespołem Downa.

Data obchodów jest symboliczna. Przypada na 21.dzień 3.miesiaca roku, ponieważ czasem zdarza się, że w 21 parze chromosomów występuje dodatkowy, trzeci nośnik informacji genetycznej, który jest „nie do pary” i determinuje określone cechy funkcjonowania, które składają się na zespół Downa. Kontynuuj czytanie

Życzenia

      Możliwość komentowania Życzenia została wyłączona

Z okazji Świąt Wielkanocnych,
w tych trudnych dniach
doświadczenia i próby,
życzymy wszystkim pokoju w sercach
i wzajemnej życzliwości.

Zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

      Możliwość komentowania Zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 została wyłączona

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci objętych obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2021/2022. Od dnia 29 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.  trwają  zapisy do klas pierwszych.W roku szkolnym 2021/2022 pragniemy w naszej społeczności powitać dzieci w klasach  pierwszych (integracyjnej i ogólnodostępnej).

Nabór dotyczy:

  • dzieci 7-letnich (rocznik 2014) objętych obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6-letnich (rocznik 2015) na wniosek rodzica lub jeśli dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 (Art. 36 USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat jeżeli: korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych)

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do szkoły z urzędu na podstawie zgłoszenia Rodziców/Opiekunów prawnych. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek Rodziców/Opiekunów prawnych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 – przydatne linki:

   Zarządzenie BM Lubartów – rekrutacja

 Uchwała RM Lubartów – rekrutacja, kryteria

 Uchwała RM Lubartów – obwody szkolne

Dokumenty do pobrania: 

ZGŁOSZENIE SP4 2021-22 (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły)

WNIOSEK SP4 2021-22 (dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły)

Załącznik 1 – Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły 

Załącznik 2 – Oświadczenie osoby wykonującej władzę rodzicielską, pieczę zastępczą.

Klauzula informacyjna dla rodziców przy rekrutacji dzieci

SKŁADANIE DOKUMENTÓW:
Wypełnione oraz podpisane przez oboje rodziców druki rekrutacyjne należy składać w sekretariacie szkoły od dnia 29 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. w godzinach 8.00 – 15.00 lub zapakowane w kopertę wrzucać do skrzynki pocztowej, która znajduje się przy wejściu do szkoły od strony sekretariatu.

NASZE UCZENNICE STYPENDYSTKAMI W RAMACH PROJEKTU „LUBELSKIE WSPIERA UZDOLNIONYCH 2020 -2021

      Możliwość komentowania NASZE UCZENNICE STYPENDYSTKAMI W RAMACH PROJEKTU „LUBELSKIE WSPIERA UZDOLNIONYCH 2020 -2021 została wyłączona

SONY DSC

 Miło nam poinformować, że dwie nasze uczennice: Wiktoria Kowalczyk z klasy 8 a i Martyna Lal z klasy 8 b znalazły się w gronie 200 najzdolniejszych uczniów klas VII i VIII szkól podstawowych w województwie lubelskim. W związku z tym otrzymały stypendium w ramach programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021”, którego celem jest wspieranie potencjału uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki, języków obcych oraz przedsiębiorczości. Nasze uczennice mogą poszczycić się bardzo wysokimi wynikami w nauce oraz wieloma osiągnięciami potwierdzonymi w olimpiadach i konkursach przez co znalazły się w gronie najzdolniejszych na Lubelszczyźnie. Opiekunem dydaktycznym Wiktorii, wspierającym ją w realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego, jest nauczyciel matematyki Janina Dąbkowska, Martyny natomiast – wychowawczyni Anna Krzyżanowska.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

WYNIKI XX KONKURSU PLASTYCZNEGO  „JAN PAWEŁ II – NASZ PAPIEŹ”

      Możliwość komentowania WYNIKI XX KONKURSU PLASTYCZNEGO  „JAN PAWEŁ II – NASZ PAPIEŹ” została wyłączona

 Na  XX Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II – Nasz Papież” nadesłano 620 prac plastycznych z 26 placówek oświatowych: przedszkoli, szkół podstawowych z terenu miasta Lubartowa, Lublina, powiatu lubartowskiego, oraz szkół z Rodziny Szkół Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej.
Kategorie: „Przedszkolaki”, „Szkoły podstawowe, klasy I-III”, „Szkoły podstawowe, klasy IV-VI”, „Szkoły podstawowe, klasy VII-VIII”, Kontynuuj czytanie

Narodowe Święto Niepodległości

      Możliwość komentowania Narodowe Święto Niepodległości została wyłączona

 11 listopada to ważna data w historii Polski. 11 listopada 1918 roku był dniem triumfu. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. 11 listopada jest symbolem miłości Ojczyzny, walki o wolność i symbolem zwycięstwa. Kontynuuj czytanie

Dni wolne

      Możliwość komentowania Dni wolne została wyłączona

Szanowni Rodzice

Działając na podstawie § 5 Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017r. i po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców w naszej szkole ustalone zostały dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/21:

–  02 listopada 2020 r. – po Dniu Wszystkich Świętych
–  04 maja 2021 r. – po dniu ustawowo wolnym
– 25, 26, 27 maja 2021 r. – przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty
– 04 czerwca 2021 r.  – po dniu ustawowo wolnym
–  24 czerwca 2021 r.  – dzień przed zakończeniem roku szkolnego.

W tych dniach szkoła zapewnia opiekę świetlicową.

Zimowa przerwa świąteczna w bieżącym roku szkolnym – 23 – 31 grudnia 2020r.
Ferie zimowe 1 – 14 lutego 2021 r.

Dla wszystkich pracowników szkoły …

      Możliwość komentowania Dla wszystkich pracowników szkoły … została wyłączona

Dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły
najlepsze, najserdeczniejsze,
najcieplejsze życzenia zdrowia,
wyrozumiałości oraz cierpliwości.
W podzięce za codzienną, ciężką pracę
wykonywaną tak dobrze i uczciwie, jak tylko to możliwe
spełnienia najskrytszych marzeń życzy
dyrekcja szkoły.